top of page

Privacy Statement Yoursminc B.V.

YOURSMINC B.V. (eigenaar en producent van de Internet Applicatie Yoursminc Online Boekhouden, hierna Yoursminc genoemd) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de websites www.yoursminc.nl en www.yoursminc.be (hierna genoemd website). Yoursminc gebruikt alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Yoursminc wordt beheerst door Europees recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De website

De website waarop de Internet Applicatie Yoursminc wordt beschreven, bezoekers zich kunnen registreren voor een abonnement, welke toegang biedt aan gebruikers van Yoursminc aan de applicatie.

Welke gegevens worden door Yoursminc verwerkt?

Op het moment dat een bezoeker zich registreert voor een abonnement op een van de licenties van Yoursminc, worden gegevens als Naam, Bedrijfsnaam, E-mailadres en Bankgegevens gevraagd.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Het inrichten van het gebruikersaccount welke t.b.v. de bezoeker wordt ingericht.

 • Het kunnen adresseren van de factuur welke wij u periodiek toesturen voor onze geleverde diensten.

 • Bankgegevens worden gebruikt ten behoeve van de automatische incasso van het abonnementsgeld. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

 • Het versturen van een periodieke nieuwsbrief om onze gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe functionaliteit, ‘hints and tips’ en eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement

 

Aan wie worden uw gegevens verder verstrekt?

 • Yoursminc zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 • Yoursminc behoudt zich het recht uw gegevens, inclusief het hier beschreven Privacy Statement, te verstrekken bij een eventuele verkoop van de eigendomsrechten van de (een deel van de) website. In zo’n situatie zal Yoursminc haar uiterste best doen om u hiervan op de hoogte te stellen. Dit zou kunnen gebeuren door middel van email, een bericht op de website of een advertentie in een van de landelijke dagbladen.

Wat zijn Cookies en hoe maakt Yoursminc daar gebruik van?

 • Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Yoursminc haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

 • Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

 • Er wordt op onze website voor eigen gebruik gemaakt van “first party analytics” cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

 • U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Het zou echter kunnen zijn dat dit het functioneren van de website beïnvloed.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Yoursminc?

 • Daar waar de website links naar websites van derden vermeld, is Yoursminc niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Yoursminc uw gegevens?

 • Yoursminc zorgt voor adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • In het geval uw gegevens of delen daarvan onverhoopt zijn ‘gelekt’, hetgeen het geval zou kunnen zijn bij onrechtmatig verkregen toegang tot uw gegevens door derden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen middels een toegezonden nieuwsbrief.

Welke rechten heeft u?

 • U hebt het recht Yoursminc te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Yoursminc zal op dit verzoek schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Yoursminc verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Yoursminc schriftelijk reageren.

 • Voor wat betreft het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief geldt dat u ten aller tijden in staat bent aan te geven dat u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Kan het Privacy Statement van Yoursminc worden gewijzigd?

 • Indien Yoursminc besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Wat als u toch nog vragen heeft?

 • Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Yoursminc dan kunt u deze stellen via email naar support@Yoursminc.nl of door gebruik te maken van ons contactformulier.

bottom of page